Střední škola | Hotelová škola Vršovická Praha

Škola byla založena před více než 60 lety jako Vyšší škola výživy, následně jako Střední hotelová škola a od roku 2006 nese stávající název Hotelová škola. Škola má dlouholetou zkušenost a tradici ve výchově odborníků, kteří se uplatňují ve všech odvětvích gastronomie, hotelového průmyslu a v oblasti cestovního ruchu. Je také hrdým členem mezinárodní organizace prestižních hotelových škol EURHODIP a dalších profesních sdružení v České republice.

Na čem spolupracujeme a co všechno dokážeme vyhodnotit?

Pro Hotelovou školu zajišťujeme kompletní internetovou prezentaci & marketingové poradenství.

V srpnu 2016 jsme navrhli a vytvořili nové webové stránky www.shs.cz s propojením na všechny požadované školní systémy. Webové stránky pravidelně spravujeme a vylepšujeme.

Soustředíme se na optimalizaci webových stránek. Stránky kompletně optimalizujeme tak, abychom přiváděli především nové návštěvníky a informovali stávající žáky společně s rodiči.

Máme na starosti copywriting. Vytvořili jsme kompletní obsah webových stránek a pravidelně se podílíme na psaní blogu o školních akcích. K oslovení uchazečů a informování žáků využíváme sociální sítě, které spravujeme a nastavujeme kampaně na facebooku.

A co statistiky? Na webových stránkách jsme nastavili google analytics, kde pravidelně vyhodnocujeme přístupy na stránky.

Reference: Mgr. Petr Vomela (ředitel školy)
Kontakt: +420 778 528 253, vomelap@shs.cz
Spolupráce: od roku 2013